U bent hier

Contributie en sportkaart

Soorten lidmaatschap
Recreant
Als recreant ben je gerechtigd aan alle activiteiten van NSAV 't Haasje mee te doen. Tevens word je als recreant bij de Atletiekunie aangemeld. Daardoor kun je met een recrecreantlidmaatschap aan alle wedstrijden meedoen, behalve de competitie en alle baanwedstrijden via atletiek.nu. 

Wedstrijdlid
Als wedstrijdlid ben je gerechtigd aan alle activiteiten van NSAV 't Haasje mee te doen en wordt er een wedstrijdlicentie bij de Atletiekunie aangevraagd. Hierdoor kun je meedoen aan de competitie. Ook bij veel Nederlandse studenten kampioenschappen (met name baanwedstrijden) is een wedstrijdlicentie verplicht. Zeer handig als je een wedstrijdlicentie hebt dus!

Gastlid
Je hebt dezelfde rechten als een recreant, maar je (wedstrijd)lidmaatschap van de Atletiekunie is geregeld bij een andere vereniging. Tijdens de competitie moet je ook voor je andere vereniging uitkomen en kun je helaas niet voor 't Haasje uitkomen.

Kort lidmaatschap
Vanaf september 2017 bieden wij een kort lidmaatschap aan. Dit lidmaatschap is geldig voor 3 maanden en bedoeld voor leden die naar het buitenland gaan en internationele studenten, maar ook gewoon voor mensen die een korte periode van de atletieksport willen proeven. De kosten voor dit kort lidmaatschap zijn €25,50 per 3 maanden en met dit lidmaatschap heb je dezelfde rechten als een recreant. Het is belangrijk dat je het op tijd aan het bestuur doorgeeft wanneer je gebruik wil maken van dit lidmaatschap. Dat kun je doen door te mailen naar secretaris [at] haasjeatletiek.nl. Voor meer informatie over het korte lidmaatschap kun je terecht op de site van de atletiekunie: https://www.atletiekunie.nl/voor-clubs/administratie/ledenadministratie/kortlopend-lidmaatschap

Ondersteunend lid (donateurschap)
Als ondersteunend lid ben je gerechtigd aan de evenementen van NSAV ’t Haasje deel te nemen en ontvang je de Coenein, maar kan je niet deelnemen aan trainingen. Een ondersteunend lidmaatschap kost €25 per jaar.

Contributie per jaar

  Recreant Wedstrijdlid Gastlid

't Haasje 

(zonder werkactie korting)

€ 58,50 € 58,50 € 58,50
AtletiekUnie ~ €20 ~ €47 ~ €20

Wij hebben graag dat de contributie afgedragen wordt door middel van een machtiging aan NSAV 't Haasje. Voor andere wijzen van betaling wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. De Haasjecontributie wordt vanaf half september geïnd. De atletiekuniecontributie wordt rond 1 januari geïnd. 

Sportkaart
Alle leden van de vereniging dienen voor 1 oktober in het bezit te zijn van een geldige sportkaart, die je kunt aanvragen op de website van het Radboud Sportcentrum. Nieuwe leden dienen hun sportkaartnummer kenbaar te maken bij aanmelding. Blijft een lid om verwijtbare redenen in gebreke, dan leidt dit tot een (tijdelijke) schorsing. Denk eraan dat je je sportkaart (of studentenkaart voor RU-studenten) altijd meeneemt naar de baan. Af en toe worden er controles uitgevoerd door het Sportcentrum.

Werkacties
Ieder lid kan elk jaar werkacties verrichten om zo een deel van de contributie terug te verdienen aan het einde van het jaar. Je kunt bijvoorbeeld helpen bij evenementen als de Zevenheuvelenloop: buiten dat dit dus korting oplevert op de contributies is dit ook gewoon erg leuk om te doen! Een andere optie is het in- en uitruimen van een tentamenzaal, waar je al €25 mee verdient. Per lid innen we aan het begin van het jaar geld voor de contributie, afhankelijk van de hoeveelheid werkacties die je doet gedurende het jaar kun je een deel van dit bedrag terugverdienen. Een werkactie staat gelijk aan 25 euro. De hoeveelheid geld die je verdient door bijvoorbeeld te helpen bij een wedstrijd of door een tentamenzaal in- en uit te ruimen wordt afgerond naar het aantal werkacties en dit bedrag krijg je dus terug aan het eind van het jaar. Meer info over waar en wanneer werkacties zijn vind je op deze website onder het kopje Leden--> Werkacties.

Lidmaatschap wijzigen?
Om je lidmaatschap om te zetten (bijvoorbeeld van gastlid naar wedstrijdlid) kun je een mailtje sturen naar secretaris [at] haasjeatletiek.nl.