U bent hier

Deelnamesubsidie aanvragen

Deelnamesubsidie is bedoeld om deelname van studenten aan sportevenementen te stimuleren. De NSSR, het beslissende orgaan over deze subsidie, kan bepaalde evenementen uitsluiten voor deze vorm van subsidie, waarbij rekening gehouden zal worden met de aard, frequentie en kosten van het evenement.

Deelnamesubsidie kan aangevraagd worden door personen die in het bezit zijn van een geldige sportkaart van het RSC, student zijn (of korter dan een jaar geleden afgestudeerd zijn) aan de RU of de HAN en deel hebben genomen aan een sportevenement. 

In geval van deelname in teams ontvangen alleen de teamleden die aan bovenstaande voorwaarden voldoen subsidie.

In geval van een keuze tussen een vergoeding voor het inschrijfgeld of een tegemoetkoming in de reiskosten, dient de aanvrager zelf de keuze te maken. 
Een vergoeding van het inschrijfgeld is alleen van toepassing voor kosten voor de deelname aan het evenement zelf. Kosten voor overnachtingen, maaltijden e.d. worden hierbij niet meegerekend.
Een tegemoetkoming in de reiskosten kan aangevraagd worden voor reizen met het openbaar vervoer en/of auto. Deze betreft 0,025€ per kilometer.

Vul dit formulier voor jezelf in of, indien het om een deelnemend team gaat, voor je hele team en daarbij ook voor al je teamgenoten in. 

Verstuur dit formulier maximaal drie weken na het plaatsvinden van het evenement: 

https://goo.gl/forms/fE11onBuZjUO3uJg1

 

Voor meer informatie, zie http://www.nssr.nl/de-nssr/formele-documenten/