You are here

Commissies

't Haasje is een levendige vereniging, wat inhoudt dat er veel commissies zijn die leuke en gezellige activiteiten, wedstrijden en overige zaken regelen. Op deze manier kan ieder lid dat zich in wil zetten voor de vereniging zijn of haar ei kwijt, en blijft 't Haasje een vereniging waar naast sport ook gezelligheid voorop staat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste commissie, die het hele jaar actief zijn, en ad-hoc commissies, die zich richten op één specifieke wedstrijd of activiteit.

Adviescommissie
Deze commissie voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. De leden van deze commissie dienen ervaren Hazen te zijn, zodat ze het bestuur van goed onderbouwd advies kunnen zijn. Vaak wordt deze commissie opgevuld door leden die een bestuursfunctie hebben uitgevoerd of leden die anderszins betrokken en actief bij de vereniging zijn.
De commissie bestaat momenteel uit:​

 • Daniel Sanders
 • Isa Stommels
 • Marloes Verheem

Heb je interesse voor deze commissie, neem dan contact op met adviescie [at] haasjeatletiek.nl

Beleidsplancommissie

Elke vijf jaar wordt er een nieuw beleidsplan opgesteld waarin doelen voor de vereniging worden gesteld voor de volgende vijf jaar. De commissie maakt het beleidsplan voor de periode van 2021-2026.

De commissie bestaat momenteel uit:

 • Timo Maarse
 • Femke van der Pal
 • Margo Heurman
 • Marloes Verheem
 • Jeroen van der Plas
 • Miranda Boonstra

Heb je vragen voor of over deze commissie? mail dan naar bestuur [at] haasjeatletiek.nl 

Baanwedstrijdcommissie
Ieder jaar in het voorjaar organiseert 't Haasje samen met Nijmegen Atletiek een instuifwedstrijd: de Nijmegen Meeting. De Baanwedstrijdcommissie is belast met het organiseren van dit evenement. De commissie bestaat meestal uit ongeveer 4 haasjes, en voor het collegejaar 2020-2021 zoeken we nog mensen. Heb je interesse? mail of app dan naar de wedstrijdcommissaris ( wedstrijdcommissaris [at] haasjeatletiek.nl )! 

De commissie van 2021-2022: 

 • Margo Heurman 
 • Sophie de Groot
 • Emma Maas Geesteranus
 • Pien Meis
 • Isa Stommels

Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris

Batacommissie
Ieder jaar is 't Haasje met een team vertegenwoordigd bij de Batavierenrace. De Batacommissie regelt deelname en is verantwoordelijk voor de organisatie tijdens de race. De Batacommissie bestaat doorgaans uit ongeveer 5 leden, en wordt in het najaar opgericht. Mocht je graag bij deze leuke commissie willen? Stuur dan de Wedstrijdcommissaris een mailtje (wedstrijdcommissaris [at] haasjeatletiek.nl)!
De commissie van 2021-2022:

 • Anneloes Politis
 • Milan Koop
 • Hanneke Verheesen
 • Anne Hoeke
 • Mischa Zwaan
 • Matti Smit
 • Tom van Schijndel

Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris

Clubweekendcommissie
Deze commissie organiseert elk jaar aan het eind van de introductieperiode ons jaarlijkse clubweekend. Een flinke groep Haasjes vertrekt naar een mooie locatie waar allerlei informele activiteiten op het programma staan.
De commissie van 2022 bestaat uit: 

 • Sophie de Groot
 • Noah Lauwers
 • Tim Heesterbeek
 • Lisan Scholten
 • Britt Hoff
 • Margo Schippers
 • Melle van der Stoel

Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern

Coeneinredactie
De Coenein-redactie is het persbureau van 't Haasje. Als redactielid verzorg je 5x per jaar ons clubblad de Coenein. Je schrijft stukjes, redactioneert het ingezonden werk en zorgt voor een leuke opmaak. Als je een leuk stukje hebt voor in de coenein, stuur dan een e-mail naar coenein [at] haasjeatletiek.nl.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Tom van Schijndel (Voorzitter)
 • Daniëlle Smit (Secretaris)
 • Daan Roos
 • Daan de Grauw

Heb je interesse voor deze commissie, neem dan contact op met deze commissie.
De Coeneinredactie is te bereiken via coenein [at] haasjeatletiek.nl.
Bestuursverantwoordelijke: Voorzitter

 

Evenementencommissie
De evenementencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de Haasje-activiteiten, zoals de barbecue, het kerstdinerrouler en het taartenfestijn. Ook de maandelijkse borrels worden door deze gezellige commissie gecoördineerd.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Anneloes Politis
 • Luc Sillen
 • Femke Vonck
 • Julius Landsman
 • Daan de Grauw
 • Joline Witjes
 • Noor Wishaupt
 • Tim Heesterbeek

Deze commissie kan je bereiken via evenementencie [at] haasjeatletiek.nl 
Heb je interesse voor deze commissie, neem dan contact op met commissarisintern [at] haasjeatletiek.nl.
Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern

Trainingsweekendcommissie
De najaarweekendcommissie organiseert elk jaar in de herfst een trainingsweekend in een mooie en herfstige omgeving. 
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Tom van Schijndel(Voorzitter)
 • Emma Maas(Secretaris)
 • Anne Rewinkel
 • Carmen Harleman

Bestuursverantwoordelijke: wedstrijdcommissaris

Introductiecommissie
Ieder jaar zorgt deze commissie ervoor dat 't Haasje vertegenwoordigd is bij de introductie van de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zo zorgt deze commissie ervoor dat er mensen worden geregeld die helpen tijdens de sportdagen van de introductie en staat deze commissie met een aantal andere leden op de intromarkten van de Radboud en de HAN. 

Heb je interesse in deze commissie? Neem dan contact op met commissarisintern [at] haasjeatletiek.nl
Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern

Kascommissie
De Kascommissie bestaat uit twee personen. Zij is ingesteld om de uitvoering van het financieel beheer door het bestuur onafhankelijk te controleren. De taak van de Kasco is de administratie van de penningmeester te controleren op correctheid en traceerbaarheid. Ook geeft zij aanbevelingen over hoe de vereniging in de toekomst kan omgaan met de financiële situatie. Naast het controleren van de penningmeester is de kasco er ook voor om de penningmeester van advies te voorzien of te helpen bij problemen.
De commissie bestaat momenteel uit:​

 • Anne Hoeke
 • Milan van der Meer

Heb je interesse voor deze commissie, neem dan contact op met penningmeester [at] haasjeatletiek.nl.

Leemkuilcrosscommissie
Ieder jaar organiseert 't Haasje in samenwerking met Cifla de Leemkuilcross. Tijdens deze wedstrijd levert 't Haasje een hoop mensen die helpen bij de organisatie of meedoen.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Karsten van Ommen
 • Daniel Sanders
 • Lukas Lorentz

Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris
Heb je vragen aan de Leemkuilcross-commissie? Je kan deze commissie bereiken via leemkuilcross [at] cifla.nl 

Materiaalcommissie
De materialencommissie zorgt voor het beheer van het materiaalhok en de materialen van 't Haasje. 
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Isa Stommels
 • Sophie de Groot
 • Mijke Kooiker

Wil je contact met de materiaalcommissie? Mail dan naar materiaalcie [at] haasjeatletiek.nl 
Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris 

Mediacommissie
De mediacie verzamelt alle foto's die gemaakt worden bij evenementen en kijkt ook welke geschikt zijn voor op de site. Daarnaast zorgt deze commissie ervoor dat deze foto's worden verspreid via onze social mediakanalen zoals Facebook en Instagram. 
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Nynke Jongejan
 • Joline Witjes
 • Emma Maas Geesteranus
 • Hanneke Verheesen
 • Karsten van Ommen

Heb je leuke foto's stuur ze dan vooral even door naar mediacie [at] haasjeatletiek.nl. Heb je interesse om de mediacie te versterken stuur dan een mailtje naar comissarisintern [at] haasjeatletiek.nl
Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern 

NSK-Trappenloopcommissie

NSAV 't Haasje heeft vele jaren het NSK trappenloop mogen organiseren. De commissie organiseert de wedstrijd en zorgt er ook voor dat alles goed verloopt. 

De commissie van 2022-2023:

 • Sophie de Groot(Voorzitter)
 • Femke Vonck(Secretaris)
 • Isa Stommels(Penningmeester)
 • Carmen Harleman(PR-Commissaris)
 • Julius Landsman
 • Tom van Schijndel

Bestuursverantwordelijke: Wedstrijdcommissaris

Statutencommissie

De statutencommissie houdt zich bezig met de statuten van 't Haasje. Zij gaan ervoor zorgen dat de statuten weer up-to-date zijn, en aansluiten bij de huidige regelgeving. Heb je tips voor deze commissie? Mail dan naar secretaris [at] haasjeatletiek.nl

De commissie bestaat momenteel uit:

 • Myrte Visser
 • Lisanne Hofman
 • Meyke Scholman

Bestuursverantwoordelijke: Secretaris

Vertaalcommissie

De vertaalcommissie vertaalt delen van de website, en daarnaast ook de haasjepost.

De commissie bestaat momenteel uit:

 • Daniel Sanders
 • Kyra Esselbrugge

Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern

 

Webcommissie
De webmaster beheert de websites van 't Haasje en vormt het toevluchtsoord voor bestuurs- en commissieleden die iets met een site willen of met andere technische vraagstukken zitten.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • (Ko Stoffelen)
 • Timo Maarse
 • Nanno Edens

Heb je een foutje kunnen ontdekken op de website, mail dit dan naar webmaster [at] haasjeatletiek.nl.
Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern