U bent hier

Commissies

't Haasje is een levendige vereniging, wat inhoudt dat er veel commissies zijn die leuke en gezellige activiteiten, wedstrijden en overige zaken regelen. Op deze manier kan ieder lid dat zich in wil zetten voor de vereniging zijn of haar ei kwijt, en blijft 't Haasje een vereniging waar naast sport ook gezelligheid voorop staat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste commissie, die het hele jaar actief zijn, en ad-hoc commissies, die zich richten op één specifieke wedstrijd of activiteit.

Adviescommissie
Deze commissie voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. De leden van deze commissie dienen ervaren Hazen te zijn, zodat ze het bestuur van goed onderbouwd advies kunnen zijn. Vaak wordt deze commissie opgevuld door leden die een bestuursfunctie hebben uitgevoerd of leden die anderszins betrokken en actief bij de vereniging zijn.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Sebastiaan Gremmen
 • Tom Gielkens
 • Nienke van Heeckeren

Heb je interesse voor deze commissie, neem dan contact op met adviescie [at] haasjeatletiek.nl.

Coeneinredactie
De Coenein-redactie is het persbureau van 't Haasje. Als redactielid verzorg je 5x per jaar ons clubblad de Coenein. Je schrijft stukjes, redactioneert het ingezonden werk en zorgt voor een leuke opmaak. Als je een leuk stukje hebt voor in de coenein, stuur dan een e-mail naar coenein [at] haasjeatletiek.nl.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Janeri Fröberg
 • Hester van Oorschot
 • Tom Gielkens
 • Irene Paassen
 • Nienke van Heeckeren
 • Tessa Junggeburth

Heb je interesse voor deze commissie, neem dan contact op met coenein [at] haasjeatletiek.nl.

Evenementencommissie
De evenementencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de Haasje-activiteiten, zoals de barbecue, het kerstdinerrouler en het taartenfestijn. Ook de maandelijkse borrels worden door deze gezellige commissie gecoördineerd.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Geoffrey Hibbs
 • (Juliette Simons)
 • Julinha Thelen
 • Maartje Siemons
 • Mardíl Hajonides van der Meulen
 • Michiel Baltissen
 • Niels Aarts

Heb je interesse voor deze commissie, neem dan contact op met evenementencie [at] haasjeatletiek.nl.

Kascommissie
De Kascommissie bestaat uit twee personen. Zij is ingesteld om de uitvoering van het financieel beheer door het bestuur onafhankelijk te controleren. De taak van de Kasco is de administratie van de penningmeester te controleren op correctheid en traceerbaarheid. Ook geeft zij aanbevelingen over hoe de vereniging in de toekomst kan omgaan met de financiële situatie. Naast het controleren van de penningmeester is de kasco er ook voor om de penningmeester van advies te voorzien of te helpen bij problemen.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Julinha Thelen
 • Janeri Fröberg

Heb je interesse voor deze commissie, neem dan contact op met penningmeester [at] haasjeatletiek.nl.

Wedstrijdcommissie
De wedstrijdcommissie is er verantwoordelijk voor dat de wedstrijdkalender up-to-date blijft. Baan, weg, cross en indoorwedstrijden zullen in de kalender worden opgenomen.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Luuk Wijering
 • Krista Smit

Heb je interesse voor deze commissie, neem dan contact op met evenement.wedstrijd.secretaris [at] haasjeatletiek.nl.

Www-cie
De webmaster beheert de websites van 't Haasje en vormt het toevluchtsoord voor bestuurs- en commissieleden die iets met een site willen of met andere technische vraagstukken zitten.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Ko Stoffelen

De website waar je nu op kijkt is recent door de commissie opgebouwd. Het kan dus zo zijn dat de website nog wat foutjes bevat. Deze kun je doormailen naar webmaster [at] haasjeatletiek.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor de commissie.