U bent hier

Commissies

't Haasje is een levendige vereniging, wat inhoudt dat er veel commissies zijn die leuke en gezellige activiteiten, wedstrijden en overige zaken regelen. Op deze manier kan ieder lid dat zich in wil zetten voor de vereniging zijn of haar ei kwijt, en blijft 't Haasje een vereniging waar naast sport ook gezelligheid voorop staat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste commissie, die het hele jaar actief zijn, en ad-hoc commissies, die zich richten op één specifieke wedstrijd of activiteit.

Adviescommissie
Deze commissie voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. De leden van deze commissie dienen ervaren Hazen te zijn, zodat ze het bestuur van goed onderbouwd advies kunnen zijn. Vaak wordt deze commissie opgevuld door leden die een bestuursfunctie hebben uitgevoerd of leden die anderszins betrokken en actief bij de vereniging zijn.
De commissie bestaat momenteel uit:​

 • Margo Heurman
 • Timo Maarse
 • Nadim van Minnen

Heb je interesse voor deze commissie, neem dan contact op met adviescie [at] haasjeatletiek.nl

Baanwedstrijdcommissie
Ieder jaar organiseert 't Haasje samen met Nijmegen Atletiek een instuifwedstrijd: de Nijmegen Meeting. De Baanwedstrijdcommissie is belast met het organiseren van dit evenement.
De commissie bestaat momenteel uit: 

 • Margo Heurman 
 • Sophie de Groot
 • Erik Westerweel

Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris

Batacommissie
Ieder jaar is 't Haasje met een team vertegenwoordigd bij de Batavierenrace. De Batacommissie regelt deelname en is verantwoordelijk voor de organisatie tijdens de race.
De commissie bestaat momenteel uit: 

 • Niels Aarts
 • Anneloes Politis

Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris

Clubweekendcommissie
Deze commissie organiseert elk jaar aan het eind van de introductieperiode ons jaarlijkse clubweekend. Een flinke groep Haasjes vertrekt naareen mooie locatie waar allerlei informele activiteiten op het programma staan.
De commissie bestaat momenteel uit: 

 • Sophie de Groot
 • Margo Heurman 
 • Ilse Kemper
 • Pien Meijs

Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern

Coeneinredactie
De Coenein-redactie is het persbureau van 't Haasje. Als redactielid verzorg je 5x per jaar ons clubblad de Coenein. Je schrijft stukjes, redactioneert het ingezonden werk en zorgt voor een leuke opmaak. Als je een leuk stukje hebt voor in de coenein, stuur dan een e-mail naar coenein [at] haasjeatletiek.nl.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Nadim van Minnen
 • Gian Oerlemans
 • Daan Roos
 • Tonnie de Benis

Heb je interesse voor deze commissie, neem dan contact op met deze commissie.
De Coeneinredactie is te bereikenn via coenein [at] haasjeatletiek.nl.
Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern 
 

Evenementencommissie
De evenementencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de Haasje-activiteiten, zoals de barbecue, het kerstdinerrouler en het taartenfestijn. Ook de maandelijkse borrels worden door deze gezellige commissie gecoördineerd.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Anneloes Politis
 • Pien Meijs
 • Luc Sillen
 • Judie van Diepen
 • Sijbren Altena

Deze commissie kan je bereiken via evenementencie [at] haasjeatletiek.nl 
Heb je interesse voor deze commissie, neem dan contact op met commissarisintern [at] haasjeatletiek.nl.
Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern

Heuvelweekendcommissie
De Heuvelweekendcommissie organiseert elk jaar in de herfst een trainingsweekend in een mooie en herfstige omgeving. 
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Daan de Grauw
 • Katharina Camminady
 • Laura Hoogers

Bestuursverantwoordelijke: wedstrijdcommissaris

Introductiecommissie
Ieder jaar zorgt deze commissie ervoor dat 't Haasje vertegenwoordigd is bij de introductie van de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zo zorgt deze commissie ervoor dat er mensen worden geregeld die helpen tijdens de sportdagen van de introductie en staat deze commissie met een aantal andere leden op de intromarkten van de Radboud en de HAN. 

Heb je interesse in deze commissie? Neem dan contact op met commissarisintern [at] haasjeatletiek.nl
Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern

Kascommissie
De Kascommissie bestaat uit twee personen. Zij is ingesteld om de uitvoering van het financieel beheer door het bestuur onafhankelijk te controleren. De taak van de Kasco is de administratie van de penningmeester te controleren op correctheid en traceerbaarheid. Ook geeft zij aanbevelingen over hoe de vereniging in de toekomst kan omgaan met de financiële situatie. Naast het controleren van de penningmeester is de kasco er ook voor om de penningmeester van advies te voorzien of te helpen bij problemen.
De commissie bestaat momenteel uit:​

 • Noëlle van Dalen
 • Christiaan van der Gaag
 • Milan van der Meer

Heb je interesse voor deze commissie, neem dan contact op met penningmeester [at] haasjeatletiek.nl.

Leemkuilcrosscommissie
Ieder jaar organiseert 't Haasje in samenwerking met Cifla de Leemkuilcross. Tijdens deze wedstrijd levert 't Haasje een hoop mensen die helpen bij de organisatie of meedoen.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Sebastiaan Gremmen
 • Gian Oerlemans
 • Teun Peeters

Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris
Heb je vragen aan de Leemkuilcross-commissie? Je kan deze commissie bereiken via leemkuilcross [at] cifla.nl 

Lustrumcommissie
In november 2019 wordt 't Haasje 40 jaar! De lustrumcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen om daar een mooi feestje van te maken.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Sebastiaan Gremmen
 • Janeri Fröberg
 • Juliette Simons
 • Ko Stoffelen
 • Meyke Scholman
 • Niels Aarts
 • Pien Meijs
 • Rianne van Slooten
 • Sophie de Groot
 • Tom Gielkens
 • Vera Freitsma

Ze zijn te bereiken op lustrum [at] haasjeatletiek.nl.
Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern

Materiaalcie
De materialencommissie zorgt voor het beheer van het materiaalhok en de materialen van 't Haasje. 
Deze commissie bestaat momenteel uit:

 • Coen Buiting
 • Nadim van Minnen

Wil je contact met de materiaalcommissie? Mail dan naar materiaalcie [at] haasjeatletiek.nl 
Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris 

Mediacie
De mediacie verzamelt alle foto's die gemaakt worden bij evenementen en kijkt ook welke geschikt zijn voor op de site. Daarnaast zorgt deze commissie ervoor dat deze foto's worden verspreid via onze social mediakanalen zoals Facebook en Instagram. 
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Ilse Kemper
 • Dionne Sloot
 • Anna Camps
 • Aline Bloom

Heb je leuke foto's stuur ze dan vooral even door naar kiekcie [at] haasjeatletiek.nl. Heb je interesse om de mediacie te versterken stuur dan een mailtje naar comissarisintern [at] haasjeatletiek.nl
Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern 

NSK-Trappenloopcommissie
Elk jaar heeft 't Haasje de eer om het Nationale Studenten Kampioenschap Trappenloop te organiseren. Delnemers uit alles studentensteden bedwingen de trappen van onze hoge Erasmustoren.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Marida Prins
 • Noëlle van Dalen
 • Tonnie de Benis
 • Lars Biemans
 • Stephan Dooper

Bestuursverantwordelijke: Wedstrijdcommissaris
Wil je deze commissie bereiken? Stuur dan een mail naar trappenloopcie [at] haasjeatletiek.nl

Trainingsstagecommissie
Om onze atleten optimaal voor te bereiden op het wedstrijdseizoen, organiseert de Trainingstagecommissie jaarlijks een traingsstage naar het buitenland. Deze commissie zoekt een traingslocatie en regelt de trainers die de atleten training gaan geven.
Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris

Voorjaarsweekendcommissie
De Heuvelweekendcommissie organiseert elk jaar in het voorjaar een trainingsweekend.
Bestuursverantwoordelijke: wedstrijdcommissaris

Wedstrijdcommissie
De wedstrijdcommissie is er verantwoordelijk voor dat de wedstrijdkalender up-to-date blijft. Baan, weg, cross en indoorwedstrijden zullen in de kalender worden opgenomen.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Luuk Wijering
 • Nadim van Minnen

Stuur voor vragen aan deze commissie een mail naar wedstrijdencie [at] haasjeatletiek.nl
Heb je interesse voor deze commissie, neem dan contact op met wedstrijdcommissaris [at] haasjeatletiek.nl
Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris

Www-cie
De webmaster beheert de websites van 't Haasje en vormt het toevluchtsoord voor bestuurs- en commissieleden die iets met een site willen of met andere technische vraagstukken zitten.
De commissie bestaat momenteel uit:

 • Ko Stoffelen
 • Daan de Grauw
 • Timo Maarse

Heb je een foutje kunnen ontdekken op de website mail dit dan naar webmaster [at] haasjeatletiek.nl.
Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern