U bent hier

Commissies

't Haasje is een levendige vereniging, wat inhoudt dat er veel commissies zijn die leuke en gezellige activiteiten, wedstrijden en overige zaken regelen. Op deze manier kan ieder lid dat zich in wil zetten voor de vereniging zijn of haar ei kwijt, en blijft 't Haasje een vereniging waar naast sport ook gezelligheid voorop staat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste commissie, die het hele jaar actief zijn, en ad-hoc commissies, die zich richten op één specifieke wedstrijd of activiteit.

Adviescommissie
Deze commissie voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. De leden van deze commissie dienen ervaren Hazen te zijn, zodat ze het bestuur van goed onderbouwd advies kunnen zijn. Vaak wordt deze commissie opgevuld door leden die een bestuursfunctie hebben uitgevoerd of leden die anderszins betrokken en actief bij de vereniging zijn.

De commissie van 2023/2024 bestaat uit:​

 • Mijke Kooiker
 • Luc Sillen
 • Daniëlle Smit
 • Margo Schippers
 • Emma Maas Geesteranus

Heb je interesse in deze commissie? Mail dan naar adviescie [at] haasjeatletiek.nl of bestuur [at] haasjeatletiek.nl  

Baanwedstrijdcommissie
Ieder jaar in het voorjaar organiseert 't Haasje samen met Nijmegen Atletiek een instuifwedstrijd: de Nijmegen Meeting. De Baanwedstrijdcommissie is belast met het organiseren van dit evenement. De commissie bestaat meestal uit ongeveer 4 haasjes. 

De commissie van 2023/2024 bestaat uit: 

 • Margo Heurman 
 • Charlotte Veen
 • Anouk Werkman
 • Isa van der Valk

Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris David van der Lugt

Heb je interesse in deze commissie? Mail dan naar wedstrijdcommissaris [at] haasjeatletiek.nl

Batacommissie
Ieder jaar is 't Haasje met een team vertegenwoordigd bij de Batavierenrace. De Batacommissie regelt deelname en is verantwoordelijk voor de organisatie tijdens de race. De Batacommissie bestaat doorgaans uit ongeveer 5 leden, en wordt in het najaar opgericht.

De commissie van 2023/2024 bestaat uit:

 • Anneloes Politis
 • Milan Koop
 • Marte Hoitink
 • Margo Schippers
 • Arend Renting
 • Daniëlle Smit
 • Famke Bakker

Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris David van der Lugt

Heb je interesse in deze commissie? Mail dan naar wedstrijdcommissaris [at] haasjeatletiek.nl

Clubweekendcommissie
Deze commissie organiseert elk jaar aan het eind van de introductieperiode ons jaarlijkse clubweekend. Een flinke groep Haasjes vertrekt naar een mooie locatie waar allerlei informele activiteiten op het programma staan.

De commissie van 2023/2024 bestaat uit: 

 • Carmen Harleman
 • Joline Witjes
 • Noah Lauwers
 • Marloes van Nie
 • Thyme van Bon
 • Carlijn Bodde

Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern Phawan Rakhan

Heb je interesse in deze commissie? Mail dan naar commissarisintern [at] haasjeatletiek.nl

Coeneinredactie
De Coenein-redactie is het persbureau van 't Haasje. Als redactielid verzorg je 5x per jaar ons clubblad de Coenein. Je schrijft stukjes, redactioneert het ingezonden werk en zorgt voor een leuke opmaak. Als je een leuk stukje hebt voor in de coenein, stuur dan een e-mail naar coenein [at] haasjeatletiek.nl.

De commissie van 2023/2024 bestaat uit:

 • Daniëlle Smit  (Voorzitter)
 • Daan de Grauw (Secretaris)
 • Marloes van Nie
 • Dieke Jans
 • Yoran Koppes
 • Tom van Schijndel

Bestuursverantwoordelijke: Commissaris PR & Sponsoring Daan de Grauw

Heb je interesse in deze commissie? Mail dan naar de Coeneinredactie: coenein [at] haasjeatletiek.nl.

Evenementencommissie

De evenementencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de Haasje-activiteiten, zoals de barbecue, het kerstdinerrouler en het taartenfestijn. Ook de maandelijkse borrels worden door deze gezellige commissie gecoördineerd.

De commissie van 2022/2023 bestaat uit:

 • Luc Sillen (Voorzitter)
 • Anneloes Politis
 • Femke Vonck
 • Isa Beem
 • Daan de Grauw
 • Joline Witjes
 • Noah Lauwers

Bestuursverantwoordelijke: Commissaris PR & Sponsoring Daan de Grauw

Heb je interesse in deze commissie? Mail dan naar commissarispr [at] haasjeatletiek.nl

Trainingsweekendcommissie
De najaarweekendcommissie organiseert elk jaar in de herfst een trainingsweekend in een mooie en herfstige omgeving. 

De commissie van 2023/2024 bestaat uit:

 • Emma Maas (Voorzitter)
 • Carmen Harleman
 • Margo Schippers
 • Anouk Werkman
 • Barbara Karremans
 • Carlijn Bodde

Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris David van der Lugt

Heb je interesse in deze commissie? Mail dan naar wedstrijdcommissaris [at] haasjeatletiek.nl

Introductiecommissie
Ieder jaar zorgt deze commissie ervoor dat 't Haasje vertegenwoordigd is bij de introductie van de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zo zorgt deze commissie ervoor dat er mensen worden geregeld die helpen tijdens de sportdagen van de introductie en staat deze commissie met een aantal andere leden op de intromarkten van de Radboud en de HAN. 

Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern Phawan Rakhan

Heb je interesse in deze commissie? Mail dan naar commissarisintern [at] haasjeatletiek.nl

Kascommissie
De Kascommissie bestaat uit minimaal twee personen. Zij is ingesteld om de uitvoering van het financieel beheer door het bestuur onafhankelijk te controleren. De taak van de Kasco is de administratie van de penningmeester te controleren op correctheid en traceerbaarheid. Ook geeft zij aanbevelingen over hoe de vereniging in de toekomst kan omgaan met de financiële situatie. Naast het controleren van de penningmeester is de kasco er ook voor om de penningmeester van advies te voorzien of te helpen bij problemen.

De commissie van 2023/2024 bestaat uit:

 • Miriam Zegelaar
 • Milan van der Meer
 • Julius Landsman

Bestuursverantwoordelijke: Penningmeester Carolijn van de Vliert

Heb je interesse in deze commissie? Mail dan naar penningmeester [at] haasjeatletiek.nl.

Leemkuilcrosscommissie
Ieder jaar organiseert 't Haasje in samenwerking met Cifla de Leemkuilcross. Tijdens deze wedstrijd levert 't Haasje een hoop mensen die helpen bij de organisatie of meedoen.

De commissie van 2023/2024 bestaat uit:

 • Karsten van Ommen
 • Gian Oerlemans
 • Lukas Lorentz

Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris David van der Lugt

Heb je interesse in deze commissie? Mail dan naar leemkuilcross [at] cifla.nl of wedstrijdcommissaris [at] haasjeatletiek.nl

Materiaalcommissie
De materialencommissie zorgt voor het beheer van het materiaalhok en de materialen van 't Haasje. 

De commissie van 2023/2024 bestaat uit:

 • Isa Stommels
 • Sophie de Groot
 • Mijke Kooiker
 • Margo Schippers

Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris David van der Lugt

Heb je interesse in deze commissie? Mail dan naar materiaalcie [at] haasjeatletiek.nl of wedstrijdcommissaris [at] haasjeatletiek.nl

Mediacommissie
De mediacie verzamelt alle foto's die gemaakt worden bij evenementen en kijkt ook welke geschikt zijn voor op de site. Daarnaast zorgt deze commissie ervoor dat deze foto's worden verspreid via onze social mediakanalen zoals Facebook en Instagram. Heb je leuke foto's stuur ze dan vooral even door naar mediacie [at] haasjeatletiek.nl

De commissie van 2023/2024 bestaat uit:

 • Emma Maas Geesteranus (Voorzitter)
 • Manon Leisink
 • Hanna van der Zalm
 • Daniëlle Smit 
 • Meike de Jong
 • Camiel Beekers
 • Phawan Rakhan
 • Tom van Schijndel
 • Daan de Grauw

Bestuursverantwoordelijke: Commissaris PR & Sponsoring Daan de Grauw

Heb je interesse in deze commissie? Mail dan naar mediacie [at] haasjeatletiek.nl of commissarispr [at] haasjeatletiek.nl

NSK-Trappenloopcommissie

NSAV 't Haasje heeft vele jaren het NSK trappenloop mogen organiseren. De commissie organiseert de wedstrijd en zorgt er ook voor dat alles goed verloopt. 

De commissie van 2023/2024 bestaat uit:

 • Carmen Harleman (Voorzitter)
 • Daniëlle Smit (Secretaris + PR)
 • Anouk Werkman (Penningmeester + PR Feest)
 • Fleur van der Sterren (PR-Commissaris)
 • Margo Schippers (Techniek)
 • Femke Vonck (Chef Eten)

Bestuursverantwoordelijke: Wedstrijdcommissaris David van der Lugt

Heb je interesse in deze commissie? Mail dan naar wedstrijdcommissaris@haasjeatletiek.nl

Vertaalcommissie

De vertaalcommissie vertaalt delen van de website, en daarnaast ook de haasjepost.

De commissie van 2022/2023 uit:

 • Isa Beem (voorzitter)
 • Kyra Esselbrugge (Secretaris) 
 • Koen Terheijden
 • Meike de Jong
 • Yoran Koppes

Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern Phawan Rakhan

Heb je interesse in deze commissie? Mail dan naar commissarisintern [at] haasjeatletiek.nl

Webcommissie
De webmaster beheert de websites van 't Haasje en vormt het toevluchtsoord voor bestuurs- en commissieleden die iets met een site willen of met andere technische vraagstukken zitten.

De commissie van 2023/2024 bestaat uit:

 • (Ko Stoffelen)
 • Timo Maarse 
 • Phawan Rakhan 
 • Loek Geelen
 • Nanno Edens
 • Isa van der Valk
 • Anneloes Politis
 • Carmen Harleman
 • Ties Klappe
 • Yoran Koppes

Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern Phawan Rakhan

Lustrum commissie
De lustrum commissie is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van het 45e lustrum. De commissie werkt met een kerncommissie die het overzicht behoudt en de voortgang bewaakt. De commissie bestaat uit:

 • Carmen Harleman (voorzitter)
 • Carolijn van de Vliert (secretaris)
 • Noah Lauwers (penningmeester)
 • Anneloes Politis
 • Tim Heesterbeek
 • Tom van Schijndel
 • Emma Maas
 • Famke Bakker
 • Femke Vonck
 • Joline Witjes
 • Julius Landsman
 • Luc Sillen
 • Manon Leisink
 • Margo Schippers
 • Margonda Versluis
 • Marloes van Nie
 • Sanne van Olde Olthof

Bestuursverantwoordelijke: Commissaris Intern Phawan Rakhan

Heb je een foutje kunnen ontdekken op de website, mail dit dan naar webmaster [at] haasjeatletiek.nl.