U bent hier

Contributie en sportkaart

Soorten lidmaatschap
Recreant
Als recreant ben je gerechtigd aan alle activiteiten van NSAV 't Haasje mee te doen. Tevens word je als recreant bij de Atletiekunie aangemeld, je kunt met een recrecreantlidmaatschap aan alle wedstrijden meedoen, behalve de competitie.

Wedstrijdlid
Als wedstrijdlid ben je gerechtigd aan alle activiteiten van NSAV 't Haasje meedoen en wordt er een wedstrijdlicentie bij de Atletiekunie aangevraagd. Hierdoor kun je meedoen aan de competitie.

Gastlid
Je hebt alle rechten als een recreant, maar je (wedstrijd)lidmaatschap van de Atletiekunie is geregeld bij een andere vereniging. Tijdens de competitie moet je ook voor je andere vereniging uitkomen en kun je helaas niet voor 't Haasje uitkomen.

Kort lidmaatschap
Vanaf september 2017 bieden wij een kort lidmaatschap aan. Dit lidmaatschap is geldig voor 3 maanden en bedoeld voor leden die naar het buitenland gaan en internationele studenten, maar ook gewoon voor mensen die een korte periode van de atletieksport willen proeven. Kosten voor dit kort lidmaatschap zijn €25,50 per 3 maanden. Het is belangrijk dat je dit op tijd aan het bestuur doorgeeft, wanneer je gebruik wil maken van dit lidmaatschap. Voor meer informatie hierover kun je terecht op de site van de atletiekunie: https://www.atletiekunie.nl/voor-clubs/administratie/ledenadministratie/kortlopend-lidmaatschap

Contributie per jaar

  Recreant Wedstrijdlid Gastlid

't Haasje 

(zonder werkactie korting)

€ 58,50 € 58,50 € 58,50
AtletiekUnie ~ €17,70 ~ €41,50 ~ €17,70

Wij hebben graag dat de contributie afgedragen wordt door middel van een machtiging aan NSAV 't Haasje. Voor andere wijzen van betaling wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. De Haasje contributie wordt vanaf half september geïnd. De atletiekunie contributie wordt rond 1 januari geïnd. 

Sportkaart
Alle leden van de vereniging dienen voor 1 oktober in het bezit te zijn van een geldige sportkaart. Je moet het bezit van de sportkaart kenbaar maken aan het bestuur voor bovengenoemde datum. Het doorgeven van het sportkaartnummer voldoet hierbij. Nieuwe leden dienen hun sportkaartnummer kenbaar te maken bij aanmelding. Blijft een lid om verwijtbare redenen in gebreke dan leidt dit tot een (tijdelijke) schorsing. Denk eraan dat je je sportkaart (of studentenkaart voor RU-studenten) altijd meeneemt naar de baan. Af en toe worden er controles uitgevoerd door het Sportcentrum.

Werkacties
Ieder lid kan elk jaar werkacties verrichten om zo een deel van de contributie terug te verdienen aan het einde van het jaar. Je kunt bijvoorbeeld helpen bij evenementen als de Zevenheuvelenloop: buiten dat dit dus korting oplevert op de contributies is dit ook gewoon erg leuk om te doen! Een andere optie is het-in en -uitruimen van een tentamenzaal, waar je al €25 mee verdient. Meer info over waar en wanneer werkacties zijn vind je op deze website onder het kopje Leden--> Werkacties.

Lidmaatschap wijzigen?
Om je lidmaatschap om te zetten (bijvoorbeeld van gastlid naar wedstrijdlid) kun je een mailtje sturen naar secretaris [at] haasjeatletiek.nl.