U bent hier

ALV 8-12-21

Op woensdag 8 december vond er een extra ALV plaats om ons plan te presenteren over wat we gaan doen met het extra geld dat we beschikbaar hebben met het gegroeid aantal leden. De ALV begon met een update vanuit de statutencommissie. Zij zijn bezig om de statuten van onze vereniging aan te passen, ze vertelden dat ze al een heel eind op weg zijn. Zodra de eerste versie af is zal deze langs het bestuur gaan, en vervolgens zal hij ook naar de leden gestuurd worden. 

Na deze update heeft Julius de nieuwe begroting gepresenteerd. Na wat vragen en een enkele discussie is er besloten om eerst los te stemmen voor het instemmen van de tent en de camera die we wilden aanschaffen. Hier is uitgekomen dat er (nog) niet genoeg draagkracht was vanuit de alv om een camera aan te schaffen. Hiervoor is eerst een meer concreter plan nodig. Hierop is besloten om de begroting in te stemmen op voorwaarde dat we nog geen geld uitgeven aan een camera, maar dat deze eerst gepresenteerd dient te worden op de volgende ALV.

Als laatste presenteerde Tom een samenwerking met de HAN voor ons materiaal. Binnenkort zal er een samenwerking gaan plaatsvinden tussen 't Haasje, het RSC en de HAN (sport en bewegen). Het hok van de HAN en 't Haasje zullen worden samengevoegd (in het oude hok van 't Haasje) en het materiaal zal worden gedeeld. Het hok zal beter worden ingedeeld door de HAN door middel van stellingskasten etc. en de HAN en het RSC zullen ons regelmatig van nieuw materiaal voorzien. Al met al is dit dus zeer voordelig voor ons aangezien wij gemakkelijker om nieuw materiaal kunnen vragen. 

Na deze twee punten werd de ALV afgesloten. De notulen van deze ALV zullen volgen bij de volgende ALV.